Ukradne

Hledám varianty 'ukradne' [ ukradne (1) ukradli (7) ukradla (2) ukradl (3) ukradeno (4) ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 31:19...odešel stříhat své stádo, Ráchel svému otci ukradla jeho domácí bůžky.) Jákob opustil Aramejce Lábana...
Genesis 31:30...ses roztoužil po otcovském domě. Proč jsi ale ukradl bohy?!" Jákob Lábanovi odpověděl: "Utekl jsem,...
Genesis 31:32...co ti patří." (Jákob totiž nevěděl, že je Ráchel ukradla.) Lában tedy šel do Jákobova stanu, do stanu Léy i...
Genesis 31:39...nahrazoval škodu. Vymáhal jsi ode mne, co bylo ukradeno ve dne i co bylo ukradeno v noci. Ve dne ...
Exodus 21:37...býka za býka a toho mrtvého si nechá. Když někdo ukradne býka nebo beránka a zabije ho nebo prodá, nahradí...
Exodus 22:3...za svou krádež prodán. Jestliže se u něj to, co ukradl, najde živé - býk, osel nebo beránek - nahradí to...
Exodus 22:6...nebo cenné předměty a bude to z domu toho muže ukradeno, jestliže bude zloděj nalezen, nahradí to...
Exodus 22:11...a k náhradě nedojde. Jestliže to však bylo ukradeno, majitel dostane náhradu. Jestliže bylo rozsápáno,...
Leviticus 5:23...prohřešil a provinil, musí vše vrátit - to ukradl nebo si to vynutil vydíráním nebo mu to bylo svěřeno...
Jozue 7:11... Vzali něco z věcí, které propadly klatběukradli to, zatajili a uložili mezi své věci! Proto synové...
2. Samuel 19:42...také ostatní Izraelci. "Jak to, že si  ukradli naši judští bratři?" ptali se. "Jak to, že sami...
2. Samuel 21:12...Saula a jeho syna Jonatana. (Ti je totiž kdysi ukradli z prostranství v Bet-šanu, kde je Filištíni...
Job 1:15..." řekl, "když vtom nás přepadli Sabejci, zvířata ukradli a mládence pobili mečem. Unikl jsem jenom , abych...
Job 1:17...se ve třech tlupách vrhli na velbloudyukradli je a mládence pobili mečem. Unikl jsem jenom ,...
Job 24:2... kteří posouvají mezníky a pasou stáda, která ukradli. Sirotkům odvádějí osla pryč a vdově berou býka do...
Matouš 28:13..."Mluvte takhle: ‚V noci přišli jeho učedníciukradli ho, když jsme spali.' Kdyby se o tom doslechl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |