Ukládat

Hledám varianty 'ukládat' [ ukládat (1) ukládán (1) ukládám (1) ukládali (1) ukládal (2) ukládají (1) ukládá (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 41:48...v egyptské zemi shromažďoval všechny potravinyukládal je ve městech. V každém městě ukládal potraviny z...
Nehemiáš 13:5...a poskytl mu velikou komoru, kde předtím ukládali obětiny, kadidlo, nádoby a desátky z obilí, vína i...
Žalmy 119:11... od tvých příkazů zbloudit nenech ! V srdci si ukládám tvé výroky, abych proti tobě nehřešil. Požehnaný...
Přísloví 6:8...si ale potraviny chystá, o žních zásoby pilně ukládá. Jak dlouho, lenochu, budeš polehávat, kdy se...
Izaiáš 23:18...Hospodinu. Jeho zisk nebude hromaděn ani ukládán, ale připadne těm, kdo žijí před Hospodinovou tváří...
Ezechiel 42:13...i oběti odškodnění - a také tam svatosvaté věci ukládají, neboť je to svaté místo. Jakmile kněží vejdou...
Skutky 9:29...a přel se také s pořečtěnými Židy a ti mu začali ukládat o život. Když se to dozvěděli bratři, odvedli ho do...
Skutky 17:30... Bůh ale přehlédl časy této nevědomosti a nyní ukládá všem lidem všude, aby činili pokání. Určil totiž den...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |