Ukřižovaného

Hledám varianty 'ukřižovaného' [ ukřižovaný (1) ukřižovaného (4) ]. Nalezeno 5 veršù.
Matouš 28:5..."Nebojte se," řekl anděl ženám. "Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. Není tu, vstal, jak předpověděl....
Marek 16:6... On jim však řekl: "Nelekejte se. Hledáte ukřižovaného Ježíše z Nazaretu. Vstal, není tu. Podívejte...
1. Korintským 1:23... Řekové hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného - pro Židy pohoršení, pro pohany bláznovství,...
1. Korintským 2:2...mezi vámi nic než Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného. Přišel jsem mezi vás ve slabosti, v bázni a...
Galatským 3:1...byl přímo před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný! Chtěl bych se od vás dozvědět jedno: Přijali...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |