Ujížděl

Hledám varianty 'ujížděl' [ ujížděl (3) ]. Nalezeny 3 verše.
2. Samuel 18:9...narazil na Davidovy muže, a tak na svém mezku ujížděl pryč. Když ale mezek probíhal pod hustými větvemi...
2. Královská 9:23...matky Jezábel!" Nato Joram prudce obrátil vůzujížděl pryč. Ještě stačil křiknout na Achaziáše:...
2. Královská 9:27...Jakmile judský král Achaziáš viděl, co se dějeujížděl pryč k Bet-haganu. Jehu se ale pustil za ním a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |