Uhnula

Hledám varianty 'uhnula' [ uhnula (2) uhnul (2) uhnout (1) uhni (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 19:9...pod ochranu střechy." Oni však zvolali: "Uhni stranou! Tenhle přistěhovalec nám tu bude dělat...
Numeri 22:23...anděla stojícího v cestě s taseným mečem v ruceuhnula z cesty a šla polem. Balaám tedy oslici bil, aby ji...
Numeri 22:26...a postavil se do soutěsky, kde nebyla možnost uhnout vpravo ani vlevo. Když oslice spatřila Hospodinova...
Numeri 22:33... Oslice spatřila a třikrát přede mnou uhnula. Kdyby mi neuhnula, bych zabil, ale ji bych...
1. Samuel 18:11...: "Přibodnu Davida ke zdi!" David mu ale dvakrát uhnul. Saul se Davida začal bát, protože s ním byl Hospodin...
1. Samuel 19:10... aby Davida připíchl ke zdi. Ten ale Saulovi uhnul a kopí se zabodlo do zdi. David se dal na útěk a...
2. Samuel 2:21... Asaeli?" zavolal. "To jsem," odpověděl Asael. "Uhni napravo nebo nalevo," přemlouval ho Abner, "chop se...
Izaiáš 49:20...ve tvé bezdětnosti zplození: "Je mi tu těsnouhni mi, se tu zabydlím." Tehdy si v srdci pomyslíš:...

Slova obsahující uhnula: neuhnula (1) uhnula (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |