Uhlíky

Hledám varianty 'uhlíky' [ uhlíky (2) uhlíků (1) uhlík (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Izaiáš 6:6...ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce žhavý uhlík vzatý kleštěmi z oltáře. Dotkl se mých úst a řekl:...
Izaiáš 6:7...z oltáře. Dotkl se mých úst a řekl: "Hle, tento uhlík se dotkl tvých rtů; tvá vina byla odstraněna a tvůj...
Izaiáš 30:14... takže se nenajde mezi úlomky ani střep na žhavé uhlíky nebo k nabrání vody ze studny. Toto praví Panovník...
Ezechiel 10:2... "Naber zprostřed cherubů plné hrsti žhavých uhlíků a rozsyp je po městě." A on tam před mýma očima...
Zachariáš 12:6...svém Bohu!" V onen den učiním vůdce Judy pánvíuhlíky mezi dřívím a hořící pochodní mezi snopy. Budou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |