Uhasit

Hledám varianty 'uhasit' [ uhasit (5) uhasil (1) uhasí (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Samuel 14:7...svého bratra.' Tak chtějí zahubit i dědiceUhasí i tu jiskřičku, co mi zbývá! Po manželovi mi tu na...
Žalmy 85:4...svůj hněv jsi odvrátil, plamen svého hněvu jsi uhasil. Bože naší spásy, vrať se k nám, přestaň nevražit...
Izaiáš 1:31...to pak spolu vzplane - nikdo to nebude moci uhasit! Toto viděl Izaiáš, syn Amosův, o Judovi a...
Jeremiáš 4:4... se nerozpálí vašimi zločiny, takže by nešel uhasit." "Oznamte to v Judsku, rozhlaste v Jeruzalémě, po...
Amos 4:8...měst se k dalšímu plahočili, aby se vody napiliuhasit žízeň ale nemohli. A přesto jste se ke mně nevrátili...
Amos 5:6...jak oheň, který stravuje, který nikdo v Bet-elu uhasit nemůže! Vy ale obracíte právo v pelyněk a...
Efeským 6:16... Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také...

Slova obsahující uhasit: neuhasitelného (1) neuhasitelný (1) neuhasitelným (2) uhasit (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |