Uhájili

Hledám varianty 'uhájili' [ uhájili (1) uhájil (4) ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Samuel 22:20...Hospodin však podpíral, vyvedl na svoboduuhájil , vždyť rád! Hospodin odplatil mi za moji...
2. Samuel 23:12...útěk. Šama se ale postavil doprostřed toho poleuhájil je a Filištíny odrazil. Hospodin tehdy způsobil...
1. Letopisů 11:14...na útěk. Oni se ale postavili doprostřed poleuhájili ho a Filištíny pobili. Tak jim Hospodin daroval...
Žalmy 18:20...Hospodin však podpíral, vyvedl na svoboduuhájil , vždyť rád! Hospodin odplatil mi za moji...
Žalmy 34:8...svůj tábor klade kolem jeho ctitelů, aby je uhájil. Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |