Udržel

Hledám varianty 'udržel' [ udržíme (2) udrží (3) udržet (3) udrželi (3) udržel (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Numeri 36:8...rodu a kmeni, aby si všichni synové Izraele udrželi dědictví svých otců. Tak nebude dědictví přecházet...
2. Královská 15:19...1 000 talentů stříbra, aby získal jeho podporuudržel si královskou moc. Menachem to stříbro vymohl od...
Job 39:10...Bude nocovat ve tvé stáji? Můžeš ho provazy udržet u brázdy? Bude za tebou orat v údolích? Spolehneš na...
Žalmy 22:30...klesající pokleknou - ti, kdo se při životě udržet nemohou! Jejich potomci mu budou sloužit, o Pánu...
Žalmy 41:3...mu Hospodin pomůže! Hospodin ho uchrání, naživu udrží jej, šťastným na zemi ho učiní, nevydá ho zvůli...
Žalmy 119:9...jen prosím neopouštěj ! Jak mladík svou stezku udrží v čistotě? Tak, že tvým slovem řídí se! Celým svým...
Přísloví 28:2...v panují; vládce znalý a rozumný se dlouho udrží. Když nuzný člověk utiskuje chudáky, je jako průtrž,...
Pláč 1:11...o chleba. Své drahé dali za něco k jídlu, aby se udrželi naživu. Pohleď, Hospodine, jen se podívej, v jaké...
Pláč 1:19...pomřeli, když žebrali o něco k jídlu, aby se udrželi naživu. Pohleď, Hospodine, na úzkosti, jak se mi...
Římanům 10:3... Jelikož neznají Boží spravedlnost, snaží se udržet svou vlastní spravedlnost, místo aby se poddali ...
Židům 3:6...nad svým domem. A jeho dům jsme my, pokud si udržíme tu smělou důvěru a hrdou naději. Proto, jak říká...
Židům 3:14...- pokud si tu počáteční jistotu neochvějně udržíme do konce. Jak říká: "Dnes, když ho uslyšíte...

Slova obsahující udržel: udržel (1) udrželi (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |