Udatně

Hledám varianty 'udatně' [ udatně ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Královská 13:12...Jehoašovy skutky - co všechno vykonal a jak udatně bojoval s judským králem Amaciášem - o tom se, jak...
2. Královská 14:15...Jehoašovy skutky - co všechno vykonal a jak udatně bojoval s judským králem Amaciášem - o tom se, jak...
2. Královská 14:28...Jeroboámovy skutky - co všechno vykonal a jak udatně bojoval, když Izraeli navrátil Damašek i judský...
Žalmy 60:14...v člověku je přece nicotná. S Bohem však jistě udatně zvítězíme - ty, kdo nás nenávidí, rozdupá! Pro...
Žalmy 108:14...od člověka je přece nicotná. S Bohem však jistě udatně zvítězíme - on naše nepřátele rozdupá! Pro předního...

Slova obsahující udatně: nejudatnější (2) udatně (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |