Uděluje

Hledám varianty 'uděluje' [ uděluji (1) uděluje (3) uděloval (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Žalmy 19:3...jeho rukou mluví obloha. Jeden den druhému slovo uděluje, jedna noc druhé zjevuje poznání. Není slov a není...
Izaiáš 23:8...dálné krajiny? Kdo takto rozhodl o Týru, jenž uděloval vládcům korunu, jehož obchodníci byli velmoži a...
Lukáš 10:19...jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk. Hleuděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré...
Skutky 8:18...svatého. Když Šimon uviděl, že se Duch svatý uděluje skrze vkládání rukou apoštolů, přinesl jim peníze...
Galatským 3:5...jste prožili - bylo to k ničemu, úplně k ničemuUděluje vám Bůh Ducha a působí mezi vámi zázraky díky...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |