Udílí

Hledám varianty 'udílí' [ udílíš (1) udílím (22) udílí (7) ]. Nalezeno 29 veršù.
Deuteronomium 4:2...vašich otců, a obsadili ji. Ke slovům, která vám udílím, nic nepřidávejte a nic z nich neubírejte, ale...
Deuteronomium 4:40...tedy jeho pravidla a přikázání, která ti dnes udílím. Pak se tobě i tvým dětem povede šťastně a budeš mít...
Deuteronomium 6:2...všechna jeho pravidla a přikázání, která ti udílím, abys byl dlouho živ. Slyš je, Izraeli, a pečlivě je...
Deuteronomium 7:11...tedy přikázání, pravidla a zákony, jež ti dnes udílím, a dodržuj je. Budeš-li tato pravidla poslouchat,...
Deuteronomium 8:1...dodržujte všechna přikázání, která ti dnes udílím, abyste byli živi, rozmnožili se a mohli vejít a...
Deuteronomium 8:11...přikázání, pravidla a ustanovení, která ti dnes udílím. se najíš do sytosti, postavíš krásné domy a...
Deuteronomium 10:13...přikázání a ustanovení, která ti dnes udílím pro tvé dobro. Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří...
Deuteronomium 11:8...dodržujte všechna přikázání, která vám dnes udílím. Pak budete mít sílu vejít a obsadit zem, kterou...
Deuteronomium 11:13...opravdu poslouchat přikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, a...
Deuteronomium 11:22...dodržovat všechna tato přikázání, která vám udílím, budete-li milovat Hospodina, svého Boha, kráčet po...
Deuteronomium 11:27...přikázání Hospodina, svého Boha, která vám dnes udílím. Prokletí - nebudete-li poslouchat přikázání...
Deuteronomium 12:28... abys poslouchal všechna tato slova, která ti udílím. Tobě i tvým dětem se povede šťastně navěky, když...
Deuteronomium 13:19...zachovávej všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím, a čiň, co je v očích Hospodina, tvého Boha, správné...
Deuteronomium 15:5...dodržovat všechna tato přikázání, která ti dnes udílím. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná, jak ti slíbil:...
Deuteronomium 19:9...dodržovat všechna přikázání, která vám dnes udílím, totiž abys miloval Hospodina, svého Boha, a kráčel...
Deuteronomium 27:1...Zachovávejte všechna přikázání, která vám dnes udílím. V den, kdy přejdeš Jordán do země, kterou ti dává...
Deuteronomium 27:10...dodržuj jeho přikázání a pravidla, která ti dnes udílím. Toho dne Mojžíš lidu...
Deuteronomium 28:1...dodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím, Hospodin, tvůj Bůh, vyvýší nade všechny národy...
Deuteronomium 28:13...přikázání Hospodina, svého Boha, která ti dnes udílím. Od těchto slov, která vám dnes vydávám, se...
Deuteronomium 28:15...všechna jeho přikázání a pravidla, která ti dnes udílím, přijdou na tebe a dostihnou všechna tato...
Deuteronomium 30:8...dodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím. Hospodin, tvůj Bůh, ti proto vrchovatě požehná ve...
2. Samuel 22:34...silou, otvírá dokonale cestu mou, Mým nohám udílí hbitost laní, staví na výšiny. paže učí, jak...
Job 31:2...dívat po dívkách. Vždyť jaký úděl Bůh z nebe udílí, jaké dává Všemohoucí shůry dědictví, ne-li neštěstí...
Žalmy 18:34...silou, on činí dokonalou cestu mou. Mým nohám udílí hbitost laní, staví na výšiny. paže učí, jak...
Žalmy 21:6...sláva dík tvému spasení, věhlas a nádheru ty mu udílíš. Stále a stále mu dáváš požehnání, ve své...
Žalmy 133:3...na hory Sionu. Tam přece Hospodin požehnání udílí - život navěky! Poutní píseň. Pojďte Hospodina...
Daniel 4:14...královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí, a že nad ním může postavit i nejnižšího z lidí.'...
Daniel 4:22...královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí. Onen rozkaz, že stromu být ponechán pařez i s...
Daniel 4:29...královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí!" V tom okamžiku se to slovo o Nabukadnezarovi...

Slova obsahující udílí: udílí (7) udílím (22) udílíš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |