Události

Hledám varianty 'události' [ události (2) událostech (2) ]. Nalezeny 4 verše.
Jozue 24:29...propustil, každého do jeho dědictví. Po těchto událostech Jozue, syn Nunův, služebník Hospodinův, zemřel....
1. Královská 21:1...mrzutý a nevrlý. Později došlo k následující události: Palác samařského krále Achaba v Jizreelu sousedil...
Skutky 19:21...šířilo Pánovo slovo a rozmáhalo se. Po těchto událostech se Pavel veden Duchem rozhodl, že se přes...
Skutky 28:9...modlitbě na něj vložil ruce a uzdravil ho. Po  události začali přicházet i ostatní nemocní z toho ostrova...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |