Uchvátil

Hledám varianty 'uchvátil' [ uchvátím (1) uchvátila (1) uchvátil (4) uchvátí (4) uchváceni (1) uchvácen (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 15:9...řekl: ‚Stíhat je budu, doženu je, kořist uchvátím, svou chtivost jimi nasytím, vytasím meč, ruka...
1. Samuel 10:6...prorockém vytržení sestupovat z návrší. Tehdy  uchvátí Duch Hospodinův, začneš prorokovat s nimi a...
Job 5:5...sklizeň mu spolkne hladový, i zprostřed trní ji uchvátí, jeho bohatství zhltnou žízniví. Zlo totiž jen tak...
Job 30:15...se na vrhly, mou důstojnost jako by vichr uchvátil, jak oblak rozplynulo se bezpečí. Teď ale...
Žalmy 52:7...Bůh však navždy porazí, chytne , z domova uchvátí, ze země živých vyhladí! séla Spravedliví...
Izaiáš 10:10...Arpád? Nedopadlo Samaří jako Damašek? ruka uchvátila modlářská království, jež měla lepší sochy než...
Izaiáš 41:16...naložíš jako s plevami. Rozptýlíš je a vítr je uchvátí, rozmetáni budou vichřicí. Ty se však budeš v...
Abakuk 2:5...záhrobí, jako smrt nemůže se nasytit, i kdyby uchvátil všechny národy a všechny lidi si přivlastnil."...
Skutky 8:39...pokřtil. Když vystoupili z vody, Hospodinův Duch uchvátil Filipa a komoří ho nespatřil; jel tedy svou...
Filipským 3:12...byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem....
1. Tesalonickým 4:17...mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom budeme s Pánem...

Slova obsahující uchvátil: uchvátil (4) uchvátila (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |