Uchrání

Hledám varianty 'uchrání' [ uchráníte (1) uchránit (2) uchránila (1) uchránil (2) uchrání (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
Deuteronomium 25:11... že manželka jednoho přistoupí, aby svého muže uchránila před tím, který ho bije. Pokud vztáhne ruku a...
Job 33:18... aby mu v jeho pýše zabránil, aby jeho duši uchránil od jámy, aby jeho život nepronikl šíp. Anebo ho na...
Žalmy 41:3... ve zlý den mu Hospodin pomůže! Hospodin ho uchrání, naživu udrží jej, šťastným na zemi ho učiní,...
Přísloví 16:17...pryč od zla; kdo hlídá svou cestu, svou duši uchrání. Pýcha předchází pád a namyšlenost zkázu...
Jan 12:25...ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpíuchrání jej k věčnému životu. Kdo mi chce sloužit, ...
Jan 17:15... Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým. Nepatří světu, jako ani nepatřím...
Skutky 15:29... krvi, masu zardoušených zvířat a smilstvuUchráníte-li se těchto věcí, uděláte dobře. Buďte zdrávi....
Židům 5:7...a slzami modlitby a prosby Tomu, který ho mohl uchránit před smrtí, a ve své úzkosti byl vyslyšen. Ačkoli...
Juda 1:24...i šaty poskvrněné tělem! Tomu, který moc uchránit vás před pádem a dovést vás do své slávy...

Slova obsahující uchrání: uchrání (3) uchráníte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |