Uchopila

Hledám varianty 'uchopila' [ uchopte (2) uchopila (1) uchopil (8) uchopí (3) ]. Nalezeno 14 veršù.
Deuteronomium 32:41... jakmile čepel svého meče zostřím, ruka právo uchopí! Vykonám pomstu nad svými nepřáteli, těm, kdo ...
2. Samuel 20:9... bratře?" oslovil Joáb Amasu a pravou rukou ho uchopil za vousy, aby ho políbil. Amasa přitom ...
2. Samuel 22:17... před jeho dechem zuřivým! Sehnul se z výšinuchopil , z mohutných vod vyprostil, vyrval mocnému...
2. Letopisů 12:1...pro mnoho žen. Když ale Rechoboám pevně uchopil královskou moc a stal se silným, opustil Hospodinův...
Job 38:13...v životě, ukázals někdy místo Jitřence, aby uchopila zem za okraje a ničemy z hnala ven? Tehdy se...
Žalmy 18:17... před tvým dechem zuřivým! Sehnul se z výšinuchopil , z mohutných vod vyprostil, vyrval mocnému...
Žalmy 137:9...všechna naše příkoří! Blaze tomu, kdo tvé děti uchopí a o skálu je rozrazí! Žalm Davidův. Z celého srdce...
Přísloví 3:18...je těm, kdo se drží, blaze je těm, kteří ji uchopí! Moudrostí založil Hospodin zemi, prozřetelností...
Izaiáš 8:11...- Immanuel! Toto mi řekl Hospodin, když pevně uchopil svou rukou a varoval , abych se nevydával cestou...
Izaiáš 22:6...hradeb a křiku mezi horami. Elam svůj toulec uchopil, muži na vozech a na koních, i Kír ukázal svůj...
Izaiáš 42:6...povolal jsem k vítězství a za ruku pevně uchopil; ochráním. Svému lidu dám do smlouvy,...
Jeremiáš 51:11... co vykonal Hospodin, náš Bůh!" Ostřete šípyuchopte štíty! Hospodin probouzí ducha médských králů,...
Joel 4:13...posadím, abych soudil všechny národy v okolíUchopte srp, sklizeň dozrála! Šlapejte hrozny, lis je...
Lukáš 22:17... dokud nedojde naplnění v Božím království." Uchopil kalich, vzdal díky a řekl: "Vezměte jej a rozdělte...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |