Uchýlí

Hledám varianty 'uchýlí' [ uchylte (2) uchýlit (6) uchýlili (4) uchýlil (8) uchýlí (7) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 19:2...tváří k zemi a řekl: "Snažně prosím, páni mojiuchylte se do domu svého služebníka! Umyjete si nohy,...
Genesis 19:3...prostranství." Když však na velmi naléhaluchýlili se k němu a vešli do jeho domu. Vystrojil jim tedy...
Genesis 38:1...v době se Juda oddělil od svých bratrůuchýlil se k adulamskému muži jménem Chíra. Tam Juda uviděl...
Genesis 38:16...ji za nevěstku, neboť měla zahalenou tvářUchýlil se tedy cestou k a řekl: "Chci se s tebou vyspat...
Numeri 35:6... bude šest měst útočištných. Tam se bude moci uchýlit ten, kdo někoho zabil. K nim přidáte levitům další...
Numeri 35:11...sloužit jako útočiště. Bude se do nich moci uchýlit ten, kdo někoho neúmyslně zabil. Ta města vám budou...
Numeri 35:15...i přistěhovalcům slouží za útočiště, aby se tam uchýlil každý, kdo někoho neúmyslně zabil. Udeří-li někdo...
Numeri 35:25...a umožní mu návrat do útočištného města, kam se uchýlil. Tam bude bydlet do smrti nejvyššího kněze...
Numeri 35:32...výkupné; musí zemřít. Ani za toho, kdo se uchýlil do útočištného města, nepřijímejte výkupné,...
Deuteronomium 4:42...na východní straně Jordánu, aby se tam směl uchýlit každý, kdo někoho neúmyslně zabil, aniž ho kdy...
Deuteronomium 19:3...díly, aby se každý, kdo někoho zabil, měl kam uchýlit. Když někdo někoho zabije a uteče, aby si zachránil...
Deuteronomium 19:5...smrtelně zraní jeho druha, bude se dotyčný moci uchýlit do jednoho z těchto měst a zachránit si život....
Jozue 20:3... jak jsem vám pověděl skrze Mojžíše, aby se tam uchýlil ten, kdo někoho nedopatřením nechtěně zabil. Budou...
Jozue 20:9...mezi nimi; kdokoli někoho nechtěně zabiluchýlí se tam, aby nezemřel rukou krevního mstitele, dokud...
Soudců 9:15...určíte sobě za krále, pak se do mého stínu uchylte. Ale pokud ne, z trní oheň vyšlehne, libanonské...
Soudců 9:46...Jakmile o tom uslyšeli měšťané v Šechemské věžiuchýlili se všichni do pevnosti El-beritova chrámu. Když se...
2. Samuel 5:17...ho vypravili hledat. David se o tom doslechluchýlil se do pevnosti. Když Filištíni přitáhli a rozložili...
Nehemiáš 13:10...se všichni levité i zpěváci konající bohoslužbu uchýlili ke svým polím. Vytkl jsem to hodnostářům. "Jak to...
Žalmy 36:8...nad cenné poklady, do stínu tvých křídel se lidé uchýlí! Hojností tvého domu bývají nasyceni, z rajských...
Žalmy 55:8...si mít křídla holubí - odlétl bych a našel klidUchýlil bych se někam do dáli, v pustině bych se usadil....
Přísloví 18:10...Hospodinovo jméno je pevnou věží; spravedlivý se uchýlí do jeho bezpečí. Majetek bohatého je jeho pevnou...
Izaiáš 30:2...hledají bezpečí, do stínu Egypta se chtějí uchýlit. Faraonovou silou však budete zklamáni, egyptský...
Izaiáš 57:13... odvane je pouhý dech. Kdo se však ke mně uchýlí, dostane zemi za dědictví a obdrží horu svatosti....
Jeremiáš 9:1...bych měl někde na poušti místo, kam se poutník uchýlí, abych mohl opustit svůj lid a odejít od nich pryč;...
1. Timoteus 1:6...víry. Někteří ale z této cesty zbloudiliuchýlili se k prázdnému tlachání. Chtěli by být učiteli...
2. Timoteus 4:4...jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdyuchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej...

Slova obsahující uchýlí: neuchýlím (1) uchýlí (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |