Ucházeli

Hledám varianty 'ucházeli' [ ucházet (2) ucházeli (2) ]. Nalezeny 4 verše.
1. Královská 10:24...předčil všechny krále světa. Ti všichni se ucházeli o přijetí u Šalomouna, aby slyšeli jeho moudrost,...
2. Letopisů 9:23...předčil všechny krále světa. Ti všichni se ucházeli o přijetí u Šalomouna, aby slyšeli jeho moudrost,...
Job 11:19...nikdo nevyruší , o tvou přízeň se budou mnozí ucházet. Oči ničemů se ale vysílí, jejich útočiště se...
Jeremiáš 31:22...Hospodin stvoří na zemi novou věc: žena se bude ucházet o muže." Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |