Ubližovat

Hledám varianty 'ubližovat' [ ubližují (2) ubližujete (1) ubližuješ (1) ubližuje (2) ubližovat (5) ubližoval (2) ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 31:50...mnou i tebou drží stráž. Budeš-li mým dcerám ubližovat nebo vezmeš-li si kromě mých dcer další ženy -...
Exodus 22:22...vdově ani sirotku. Budeš-li jim nelítostně ubližovat, věz, že ke mně budou volat a jejich volání...
Leviticus 19:33...ve tvé zemi bude žít přistěhovalec, nesmíte mu ubližovat. K přistěhovalci žijícímu mezi vámi se budete...
1. Samuel 19:5... Když jsi to viděl, radoval ses. Proč bys ubližoval nevinnému člověku? Proč bys Davida pro nic za nic...
Přísloví 11:9... na jeho místě se octne darebák. Ústa bezbožných ubližují bližním, spravedlivé zachrání jejich vědění. Když...
Izaiáš 3:5...Lidé budou vyhrožovat jeden druhému, bližní bude ubližovat svému bližnímu, mladí se vrhnou na staré a...
Ezechiel 18:12...svatyních, manželku svého bližního zneuctíubližuje chudým a ubohým, přivlastňuje si, co mu nepatří,...
Ezechiel 22:7...se děje příkoří a sirotku a vdově se v tobě ubližuje. Pohrdáš tím, co je mi svaté, a znesvěcuješ ...
Ezechiel 22:12...něčí krev. Bereš lichvářské úroky a chamtivě ubližuješ svým bližním. Na však nemyslíš, praví Hospodin...
Ezechiel 22:29...ale nemluvil! Prostý lid zatím podvádí a loupíUbližují chudým a ubohým a na přistěhovalcích páchají...
Skutky 7:26...potyčku: ‚Muži, jste bratři! Proč jeden druhému ubližujete?' Ten, který ubližoval svému bližnímu, jej však...
Skutky 7:27...Proč jeden druhému ubližujete?' Ten, který ubližoval svému bližnímu, jej však odstrčil: ‚Kdo ...
Zjevení 9:10...bodci jako mají štíři a v těch ocasech měly moc ubližovat lidem po pět měsíců. Měly nad sebou krále, anděla...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |