Ublížil

Hledám varianty 'ublížil' [ ublížit (17) ublížíš (1) ublížím (1) ublížili (1) ublížil (11) ublíží (1) ]. Nalezen 31 verš.
Genesis 31:7...změnil mou odměnu, ale Bůh mu nedovolil, aby mi ublížil. Když řekl: ‚Dostaneš za odměnu, co bude skvrnité,'...
Genesis 31:29...- zachoval ses jako hlupák! Mohl jsem vám býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně minulé noci promluvil a...
Genesis 43:6...bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi tolik ublížili? Proč jste tomu muži řekli, že máte dalšího...
Soudců 15:3..."Tentokrát to nebude vina, když Filištínům ublížím!" Potom šel a pochytal tři sta lišek. Svázal je po...
Růt 2:22...děvečkami, dcero. Na jiném poli by ti někdo mohl ublížit." Rút se tedy držela Boázových děveček a...
1. Samuel 12:3...Vzal jsem někomu osla? Ukřivdil jsem někomuUblížil jsem někomu? Vzal jsem od někoho úplatek, abych nad...
1. Samuel 20:1...Čím jsem se provinil? Jak jsem tvému otci ublížil, že mi chce vzít život?" "Nic takového!" odpověděl...
1. Samuel 20:13...to nezatajil. Pokud ti ale můj otec bude chtít ublížit, pak Hospodin potrestá a ještě mi přidá,...
1. Samuel 24:10...posloucháš lidské řeči, že se ti David snaží ublížit? Pohleď, dnes vidíš na vlastní oči, že mi v ...
1. Samuel 25:26...tvoji nepřátelé a všichni, kdo mému pánu chtějí ublížit, dopadnou jako Nábal! A tento dárek, který tvá...
1. Samuel 25:34...je živ Hospodin, Bůh Izraele, který mi zabránil ublížit ti, věz, že kdybys mi nepřišla tak rychle vstříc,...
1. Samuel 26:15...krále a pána? Někdo tvému králi a pánu přišel ublížit! Moc ses nevyznamenal. Jakože je živ Hospodin,...
1. Královská 2:44...srdci dobře víš, jak zle jsi mému otci Davidovi ublížil. Hospodin tvé zlo obrátil na tvou hlavu! Král...
1. Letopisů 16:21...jednoho k jinému království, nikoho nenechal jim ublížit. I krále kvůli nim varoval: " pomazané nechte...
Job 19:6...potupu proti mně obracet, pak vězte, že Bůh mi ublížil - to on na hodil svoji síť! Hle, volám:...
Job 21:27...znám ty vaše myšlenky - hledáte způsoby, jak mi ublížit. Říkáte: ‚Kam se poděly ty jejich paláce? Stanům...
Job 35:6... co mu způsobíš? Když rozmnožíš své viny, jak mu ublížíš? Když budeš spravedlivý, jak ho tím obdaříš? Co by...
Žalmy 38:13...o můj život, mi kladou léčky, ti, kdo mi chtějí ublížit, mluví o zkáze, své lsti vymýšlejí každý den. ...
Žalmy 105:14...k jinému království, nikoho nenechal, aby jim ublížil. I krále kvůli nim varoval: " pomazané nechte...
Kazatel 10:9... ten se jím zraní, kdo štípá dříví, ten si tím ublíží. Když nikdo nenabrousí otupené ostří, je třeba...
Jeremiáš 10:5...nechodí. Nebojte se jich, nedokážou nijak ublížit ani pomoci." Nikdo není, Hospodine, jako ty! Jsi...
Ezechiel 18:7...se k ženě, dokud krvácí, nikomu nechce ublížit, vrací dlužníkovi, co zastavil, nepřivlastňuje si,...
Ezechiel 18:16...manželku svého bližního nezneuctí, nikomu nechce ublížit, nebere nic do zástavy, nepřivlastňuje si, co mu...
Ezechiel 18:17...a dává šaty nahým, vyhýbá se tomu, aby chudým ublížil, nepůjčuje jako lichváři a nevymáhá úroky, plní ...
Zachariáš 7:10...ani chudáky a nevymýšlejte, jak jedni druhým ublížit.' Oni to ale odmítli vnímat; vzpurně se otočili...
Zachariáš 8:17...soud pravdy a pokoje. Nikdo nevymýšlejte, jak ublížit svým bližním, a nelibujte si v křivé přísaze. To...
Lukáš 4:35...jím smýkl doprostřed a vyšel z něj, aniž by mu ublížil. Všech se zmocnil úžas a začali se dohadovat: "Co...
Skutky 18:10...jsem s tebou a nikdo se ani nedotkne, aby ti ublížil. Mnozí v tomto městě totiž patří mně." A tak tu...
2. Timoteus 4:14... zvláště pergameny. Kovář Alexandr mi velmi ublížil; Pán mu odplatí podle jeho skutků. Dávej si na něj...
1. Petr 3:13...ale obrácená proti pachatelům zla." Kdo by vám ublížil, když budete horlivě konat dobro? I kdybyste však...
Zjevení 11:5...před tváří Pána vší země. Kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyjde z jejich úst oheň a pohltí jejich nepřátele....

Slova obsahující ublížil: neublížil (7) neublížili (3) ublížil (11) ublížili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |