Uběhne

Hledám varianty 'uběhne' [ uběhne (1) uběhlo (2) ]. Nalezeny 3 verše.
Leviticus 25:30...jej bude dočasné. Nebude-li vykoupen, než uběhne celý rok, zůstane onen dům v hrazeném městě tomu,...
1. Samuel 7:2...chvíle, kdy Truhla spočinula v Kiriat-jearimuuběhlo mnoho let. Po dvaceti letech, když se celý dům...
Daniel 4:26...vše se potom králi Nabukadnezarovi staloUběhlo dvanáct měsíců. Když se král jednou procházel po...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |