Ubíráte

Hledám varianty 'ubíráte' [ ubíráte (1) ubírám (2) ubíralo (1) ubíral (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Soudců 5:10... kteří sedíte v sedlech zdobených, vy, kdo se ubíráte cestami - rozvažujte. Slyšte hlas pěvců, co mezi...
2. Letopisů 1:3...rodů. Celé to shromáždění se s Šalomounem ubíralo na výšinu do Gibeonu, neboť tam stál Boží Stan...
Žalmy 42:5...se zástupy chodíval, do Božího domu se s nimi ubíral se zvučným jásotem a písní chval, když o svátku se...
Žalmy 68:8... Bože, před svým lidem, pustinou když ses ubíral, séla zem se třásla, nebesa dštila tam na Sinaji,...
Žalmy 142:4... ty ale o stezce víš! Na cestě, kterou se ubírám, na nastražili past. Pohleď k pravici, všimni...
Přísloví 8:20... Stezkou spravedlnosti kráčím, pěšinami práva se ubírám, abych své milovníky obdařila jměním, jejich...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |