Užil

Hledám varianty 'užil' [ užít (3) užil (4) užijí (1) užijeme (2) užije (2) užij (2) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 19:5...volali na Lota. "Vyveď je k nám, si jich užijeme!" Lot k nim tedy vyšel do vchodu, zavřel za sebou...
Exodus 20:7... svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu....
Deuteronomium 5:11... svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu....
Soudců 19:22...toho mužského, co přišel k tobě domů, si ho užijeme!" Hospodář k nim vyšel ven se slovy: "To ne,...
Job 14:6... Odvrať svůj pohled, nech ho být, si užije život jako nádeník! Strom, ten aspoň naději: Když...
Kazatel 2:1...jsem si: Vzhůru, měl bych vyzkoušet radovánkyUžij si přece blahobyt! A hle - i to je marnost. O smíchu...
Kazatel 2:8...zpěváky a také zpěvačky, lidských rozkoší jsem užil s množstvím konkubín. Stal jsem se slovutným a předčil...
Kazatel 5:17... v čem spočívá štěstí: Je správné jíst a pítužít potěšení při všem tom lopotném pachtění v těch pár...
Kazatel 6:2... nač si vzpomene. Bůh mu však nedovolí těch věcí užít - nechá je užívat někomu cizímu. Jak je to marné a...
Kazatel 9:9...darován pod sluncem. Všechny své marné dny si užij - vždyť to je tvou odměnou, dokud žiješ, ve všem tom...
Izaiáš 3:10...spravedlivému: Bude dobře! Ovoce svých skutků užije. Běda však ničemovi: Bude zle! Odplatu za své dílo...
Izaiáš 65:22...žijí stromy, dílo svých rukou si vyvolení užijí. se nebudou marně dřít, nebudou plodit děti do...
Lukáš 16:25...odpověděl Abraham, ‚vzpomeň si, že sis v životě užil dobrých věcí, tak jako Lazar zlých. Teď ho tedy čeká...
2. Korintským 13:10...jsem pryč, abych budu u vás, nemusel přísně užít pravomoci, kterou mi Pán dal k budování, a ne k...

Slova obsahující užil: dlužil (4) neposloužili (1) nepoužily (1) nesloužil (3) nesloužili (5) nesloužily (2) netoužil (1) nevyužil (1) nevyužili (1) posloužil (3) použil (2) prodloužils (1) roztoužil (3) roztoužila (4) sloužil (36) sloužila (3) sloužili (79) sloužilo (3) sloužily (6) soužil (1) toužil (17) toužila (3) toužili (8) užil (4) vykroužil (1) vysloužil (1) zadlužil (1) zasloužil (12) zasloužila (1) zasloužili (2) zatoužil (3) zatoužila (1) zmužilost (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |