Užije

Hledám varianty 'užije' [ užít (3) užil (4) užijí (1) užijeme (2) užije (2) užij (2) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 19:5...volali na Lota. "Vyveď je k nám, si jich užijeme!" Lot k nim tedy vyšel do vchodu, zavřel za sebou...
Exodus 20:7... svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu....
Deuteronomium 5:11... svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu....
Soudců 19:22...toho mužského, co přišel k tobě domů, si ho užijeme!" Hospodář k nim vyšel ven se slovy: "To ne,...
Job 14:6... Odvrať svůj pohled, nech ho být, si užije život jako nádeník! Strom, ten aspoň naději: Když...
Kazatel 2:1...jsem si: Vzhůru, měl bych vyzkoušet radovánkyUžij si přece blahobyt! A hle - i to je marnost. O smíchu...
Kazatel 2:8...zpěváky a také zpěvačky, lidských rozkoší jsem užil s množstvím konkubín. Stal jsem se slovutným a předčil...
Kazatel 5:17... v čem spočívá štěstí: Je správné jíst a pítužít potěšení při všem tom lopotném pachtění v těch pár...
Kazatel 6:2... nač si vzpomene. Bůh mu však nedovolí těch věcí užít - nechá je užívat někomu cizímu. Jak je to marné a...
Kazatel 9:9...darován pod sluncem. Všechny své marné dny si užij - vždyť to je tvou odměnou, dokud žiješ, ve všem tom...
Izaiáš 3:10...spravedlivému: Bude dobře! Ovoce svých skutků užije. Běda však ničemovi: Bude zle! Odplatu za své dílo...
Izaiáš 65:22...žijí stromy, dílo svých rukou si vyvolení užijí. se nebudou marně dřít, nebudou plodit děti do...
Lukáš 16:25...odpověděl Abraham, ‚vzpomeň si, že sis v životě užil dobrých věcí, tak jako Lazar zlých. Teď ho tedy čeká...
2. Korintským 13:10...jsem pryč, abych budu u vás, nemusel přísně užít pravomoci, kterou mi Pán dal k budování, a ne k...

Slova obsahující užije: neužije (1) použije (1) užije (2) užijeme (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |