Užasne

Hledám varianty 'užasne' [ užasnou (2) užasněte (1) užasneme (1) užasne (3) užasly (2) užasli (2) užasl (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Žalmy 52:8... ze země živých vyhladí! séla Spravedliví užasnou, to uvidí, nakonec se ti zasmějí: "Pohleďte na...
Izaiáš 41:23...Udělejte něco, je to dobré nebo zlé,  užasneme nad tím pohledem. Jenže vy nejste vůbec nic a vaše...
Jeremiáš 19:8...a posměch. Každý, kdo tudy půjde, zhrozí seužasne nad všemi ranami, jež na něj dopadly. Nechám je jíst...
Jeremiáš 49:17...budit děs. Každý, kdo tudy půjde, zhrozí seužasne nad všemi ranami, jež na něj dopadly. Jako když byla...
Jeremiáš 50:13... Každý, kdo půjde kolem Babylonu, zhrozí seužasne nad všemi jeho ranami. Obkličte Babylon ze všech...
Abakuk 1:5...právo převrací. "Jen se rozhlédněte po národechužasněte a divte se! konám dílo ve vašich dnech, o...
Matouš 9:33...ten démon vyhnán a němý začal mluvit, zástupy užasly a říkaly: "Něco takového je v Izraeli nevídáno!"...
Matouš 15:31...jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidíužasli a vzdali slávu Bohu Izraele. Potom Ježíš svolal své...
Lukáš 7:9...‚Udělej to,' udělá to." Když to Ježíš uslyšelužasl nad ním, obrátil se a řekl zástupu, který jej...
Lukáš 11:14...démon vyšel a ten němý začal mluvit, zástupy užasly. Někteří ale říkali: "Vymítá démony Belzebubem,...
Skutky 10:45...řeč. Obřezaní věřící, kteří přišli s Petremužasli, že dar Ducha svatého je vylit i na pohany. Slyšeli...
Zjevení 17:8...není od stvoření světa zapsáno v knize životaužasnou, uvidí tu šelmu, která byla a není, ale znovu se...

Slova obsahující užasne: užasne (3) užasneme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |