Ušli

Hledám varianty 'ušli' [ ušli (4) ujít (1) ujde (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Numeri 33:8...z Pi-chirotu, prošli prostředkem moře na poušťušli tři dny cesty etamskou pouští a utábořili se v Maře....
2. Samuel 6:13... Jakmile ti, kdo nesli Truhlu Hospodinovuušli šest kroků, obětoval býka a vykrmené dobytče. David...
Přísloví 12:13...rty jsou zlosynovi pastí, spravedlivý však ujde trápení. Ovoce svých úst každý hojně sklidí, vlastní...
Izaiáš 4:1...oděvem, jen se jmenujeme po tobě - pomoz nám ujít potupě!" V ten den bude Hospodinův výhonek nádherný a...
Jeremiáš 51:50...padali mrtví po vší zemi. Vy, kteří jste ušli meči, jděte a nezastavujte! Pamatujte na Hospodina v...
Lukáš 2:44...v Jeruzalémě. V domnění, že je v karavaněušli den cesty, než ho začali hledat mezi příbuznými a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |