Uškodit

Hledám varianty 'uškodit' [ uškodit (3) uškodil (3) uškodí (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Samuel 20:6...Abišajovi: "Ten Šeba, syn Bichriho, nám teď může uškodit více než Abšalom. Vezmi služebníky svého pána a...
Žalmy 35:4...zahnáni, se hanbí ti, kdo vymýšlejí, jak mi uškodit! jsou jak větrem hnané plevy, Hospodinův anděl...
Žalmy 37:8...se hněvu, zanech zášti, nezlob se, vždyť to jen uškodí. Bídáci přece budou vymýceni, doufající v Hospodina...
Žalmy 56:6... slova překrucují, přemýšlejí stále, jak mi uškodit. Číhají tajně, sledují kroky, po mém životě ...
Matouš 16:26...člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co člověk na oplátku za svůj život? Syn člověka...
Marek 8:36...člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co člověk na oplátku za svůj...
Lukáš 9:25...celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil? Kdokoli by se styděl za a za slova, za toho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |