Tyran

Hledám varianty 'tyran' [ tyrany (1) tyranům (1) tyranů (3) tyrani (2) tyrana (3) tyran (3) ]. Nalezeno 13 veršù.
Job 6:23...svého'? ‚Vysvoboďte od nepřítele,' nebo: ‚Od tyranů zachraňte'? Poučte , a zmlknu hned, v čem jsem...
Job 15:20...Darebák trpí bolestí po všechny své dny, roky tyrana jsou spočteny. Děsí se toho, co mu v uších zní, když...
Job 27:13...Bůh ničemům, dědictví, jež Všemohoucí svěřuje tyranům. I kdyby měl spoustu dětí, všechny čeká meč,...
Žalmy 137:3...nás tam žádali, abychom jim prý zpívali; naši tyrani od nás chtěli veselí: "Co kdybyste nám zpívali...
Izaiáš 14:2...ty, kdo je zajali, a budou vládnout nad svými tyrany. V den, kdy ti Hospodin odpočinout od tvé bolesti...
Izaiáš 14:4...posměšek o babylonském králi: Jaký konec potkal tyrana! Jeho hrůzovláda skončila! Hospodin rozlámal hůl...
Izaiáš 29:5...ale odletí horda těch cizáků, z hordy těch tyranů budou plevy ve větru. Stane se to náhle, v okamžiku...
Izaiáš 29:20...izraelském budou jásat ubozí. Pomine totiž tyran, drzoun nebude, každý, kdo si ve zlu libuje, bude...
Izaiáš 49:24... doufají. "Lze válečníka obrat o kořist? Lze tyrana o vězně připravit?" Nuže, toto praví Hospodin: Ano,...
Izaiáš 49:25...Hospodin: Ano, válečníci budou o vězně obránityrani budou zbaveni kořisti! sám se postavím tvému...
Jeremiáš 15:21... Z rukou zlých lidí vysvobodím a ze spárů tyranů vykoupím." Dostal jsem slovo...
Zachariáš 9:8...jej chtěli napadat. Po mém lidu nebude šlapat tyran - teď z nich nespustím svůj zrak! Jásej vesele,...
1. Timoteus 1:13... Předtím jsem byl rouhač, pronásledovateltyran, ale Bůh se nade mnou smiloval, neboť jsem ve své...

Slova obsahující tyran: tyran (3) tyrana (3) tyrani (2) tyranna (1) tyranů (3) tyranům (1) tyrany (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |