Tvrze

Hledám varianty 'tvrze' [ tvrzí (4) tvrze (3) tvrz (3) ]. Nalezeno 10 veršù.
Deuteronomium 2:36...Arnon a od města v údolí po Gileád nebylo tvrze, která by před námi obstála. Hospodin, náš Bůh, nám...
Deuteronomium 3:4... Všechna jeho města jsme tenkrát dobyli. Nebylo tvrze, již bychom jim nezískali - šedesát měst, celý kraj...
2. Samuel 22:2...Hospodinu tuto píseň: Hospodin je skála,  tvrz a záchrana! Můj Bůh je skála, v něm úkryt nalézám,...
1. Letopisů 27:25... syn Adielův; za příjmy z polí, měst, vesnictvrzí odpovídal Jonatan, syn Uziášův; za zemědělské práce...
Žalmy 18:3..., Hospodine, sílo ! Hospodin je skálatvrz, záchrana! Můj Bůh je skála, v něm úkryt nalézám...
Žalmy 31:3...mi na pomoc, buď mojí skálou mohutnou, opevněnou tvrzí, mou záchranou! Jsi přece skála a tvrz, pro své...
Žalmy 31:4...tvrzí, mou záchranou! Jsi přece skála a  tvrz, pro své jméno veď a provázej. Vyveď z pasti,...
Přísloví 10:15...záhubu. Majetek bohatého je jeho pevnou tvrzí, nouze chudých je jejich záhubou. Výdělek poctivého...
Přísloví 18:11...do jeho bezpečí. Majetek bohatého je jeho pevnou tvrzí, nepřekonatelnou zdí je v jeho představách. Pýcha...
Ozeáš 8:14... ale sešlu na jejich města oheň - ten jim ty tvrze sežehne! Neraduj se, Izraeli, nejásej jako jiné...

Slova obsahující tvrze: potvrzen (1) potvrzena (2) potvrzení (1) potvrzením (2) potvrzeno (1) stvrzení (2) stvrzenou (2) tvrze (3) zatvrzelá (1) zatvrzele (2) zatvrzelé (1) zatvrzelého (1) zatvrzelému (1) zatvrzelí (7) zatvrzelost (2) zatvrzelý (3) zatvrzelým (1) zatvrzeni (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |