Tvorstvo

Hledám varianty 'tvorstvo' [ tvorstvo (4) tvorstvem (1) tvorstva (4) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 6:19...a ženy tvých synů. Ze všeho živého, z veškerého tvorstva, přivedeš do archy po páru od každého druhu, aby...
Genesis 7:16...duch života, přišli po jednom páru. Z veškerého tvorstva přišel samec a samice, jak jim Bůh přikázal. A...
Genesis 7:21... vzedmula se voda ještě o patnáct loktů. Veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe, zahynulo - ptactvo i...
Genesis 9:11...z archy. Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Veškeré tvorstvo nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. nikdy...
Genesis 9:15...nepřijde záplava vody, aby vyhubila veškeré tvorstvo. Když bude na oblaku duha, pohlédnu na ni, abych...
Genesis 9:17...znamení smlouvy, kterou jsem učinil s veškerým tvorstvem na zemi." Noemovi synové, kteří vyšli z archy,...
Numeri 16:22...tedy na tvář. "Ó Bože, Bože duchů veškerého tvorstva!" zvolali. "Jeden muž zhřeší a ty se hněváš na...
Numeri 27:16...odpověděl: "Ó Hospodine, Bože duchů veškerého tvorstva! Opatři této obci někoho, kdo by před nimi...
Žalmy 136:25...nepřátel - jeho láska trvá navěky! On veškeré tvorstvo sytí pokrmem - jeho láska trvá navěky! Oslavujte...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |