Tvora

Hledám varianty 'tvora' [ tvory (4) tvorům (1) tvorů (1) tvorové (4) tvora (4) tvor (3) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 6:17...na zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi, zahyne. S tebou však...
Genesis 7:23...žilo na souši, pomřelo. Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. Vše od člověka po dobytek, drobnou...
Genesis 8:17...s sebou všechno živé, co máš u sebe - veškeré tvory z ptactva, dobytka i havěti lezoucí po zemi. se...
Leviticus 11:9...tyto: Smíte jíst všechny sladkovodní i mořské tvory, kteří mají ploutve a šupiny. Všichni mořští i...
Leviticus 11:10...ploutve a šupiny. Všichni mořští i sladkovodní tvorové bez ploutví a šupin ( drobná vodní havěť nebo...
Leviticus 17:14...krev a přikrýt ji prachem. Vždyť životem každého tvora je krev, právě ta je jeho životem! Proto jsem synům...
Job 12:10...učinil Hospodin? V jeho ruce je život každého tvora, je v dech každého lidského těla. Což neumí ucho...
Žalmy 8:5... ptám se, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že o něj pečuješ? O málo nižším než Boha jsi jej...
Žalmy 62:10...séla Jen pouhé nic jsou přece smrtelníci, lidští tvorové jsou jako přeludy: Budou-li spolu na váhu položeni,...
Žalmy 104:25... havěť bezpočtu se hemží v něm - maličcí i velcí tvorové! Plují v něm lodě a také leviatan, jehož jsi...
Žalmy 144:3... Hospodine, člověk, že o něm víš, co je lidský tvor, že o něm přemýšlíš? Člověk je páře podobný, jeho dny...
Daniel 4:9...jeho stínu, ptáci hnízdili v jeho větvích a všem tvorům dával obživu. Vidění, které jsem v mysli spatřil na...
Židům 2:6..."Co je člověk, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že zajímá? O málo nižším než anděly jsi jej...
Jakub 3:7...každý druh zvířat, ptáků, plazů i mořských tvorů a daří se mu to, ale jazyk žádný člověk zkrotit neumí...

Slova obsahující tvora: netvora (5) tvora (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |