Tvýma

Hledám varianty 'tvýma' [ tvýma ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Samuel 12:11...proti tobě zlo z tvého vlastního domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tvému bližnímu, aby s...
Žalmy 5:6...rád podlost, nikdo zlý u tebe nesmí být. Před tvýma očima neobstojí zpupní, v nenávisti máš všechny...
Žalmy 50:21... že jsem ti podobný. Proto nyní obviním, před tvýma očima napravím! Kdo Boha pomíjíte, toto pochopte:...
Žalmy 51:6... Proti tobě, tobě samému, jsem zhřešil, před tvýma očima jsem se zla dopustil! Ve svých výrocích jsi...
Jeremiáš 20:4...hrůze - tebe i všechny tvé přátele, kteří před tvýma očima padnou mečem tvých nepřátel. Všechen lid Judy...
Jeremiáš 39:16... ale ve zlém. V ten den se ta slova splní před tvýma očima. Tebe však v ten den vysvobodím, praví Hospodin...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |