Turbany

Hledám varianty 'turbany' [ turbany (3) turbanu (1) turbanem (2) turban (11) ]. Nalezeno 14 veršù.
Exodus 28:4...zhotoví: náprsník, efod, plášť, tkaná sukniceturban a šerpa. Tato svatá roucha zhotoví pro tvého bratra...
Exodus 28:37... Modrou šňůrou jej zepředu připevníš na turban. Áron jej bude mít na čele a bude snímat nepravosti...
Exodus 28:39...rovněž kmentovou suknici, zhotovíš kmentový turban a vyšívanou šerpu. Také Áronovým synům uděláš...
Exodus 29:6...ho tkaným pásem efodu. Na hlavu mu nasadíš turban a na turban připevníš korunu svatosti. Nakonec...
Exodus 39:28...a jeho syny utkali kmentové suknice, kmentový turban, ozdobné kmentové pokrývky hlavy, plátěné spodky ze...
Exodus 39:31...modrou šňůru, aby mohl být přivázán na vrchol turbanu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak bylo...
Leviticus 8:9...vložil urim a tumim. Na hlavu mu nasadil turban a na turban zepředu připevnil zlatý štítek, totiž...
Leviticus 16:4...se plátěnou šerpou a hlavu si ovine plátěným turbanem. Jsou to svatá roucha; než je oblékne, omyje si...
Job 29:14...se halil spravedlností, právo mi bylo pláštěmturbanem. Byl jsem očima pro slepé a nohama pro chromé...
Izaiáš 3:20... náramky, rouškyturbany, stužky, šerpy, voňavky, talismany, prsteny, nosní...
Ezechiel 21:31...zločinem! Tak praví Panovník Hospodin: Strhni si turban, sejmi korunu! Nic nebude jako dřív: Ponížení...
Ezechiel 23:15...Chaldejců. Byli přepásaní na bedrech, zdobné turbany na hlavě a každý z nich vypadal jako babylonský...
Ezechiel 44:18...mít nic vlněného. Na hlavách budou mít lněné turbany a kolem beder lněné spodky. nenosí nic, v čem by...
Zachariáš 3:5...roucho." Řekl jsem: "Vsaďte mu na hlavu čistý turban!" Vsadili mu tedy na hlavu čistý turban a oblékli mu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |