Tumim

Hledám varianty 'tumim' [ tumim ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 28:30... Do náprsníku Božích rozhodnutí vložíš urimtumim. Kdykoli bude Áron vstupovat před Hospodina, bude je...
Leviticus 8:8...umístil náprsník a do náprsníku vložil urimtumim. Na hlavu mu nasadil turban a na turban zepředu...
Deuteronomium 33:8...mu pomáhej." O Levim řekl: "Kéž tvé urimtumim, Hospodine, připadne muži tobě věrnému! Zkusils jej...
1. Samuel 14:41...však vina na tvém lidu Izraeli, pak padne tumim." Los pak označil Jonatana a Saula, kdežto lid vyvázl...
Ezdráš 2:63...věcí, dokud se kněz nepostaví k urimtumim. Celé shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob...
Nehemiáš 7:65...věcí, dokud se kněz nepostaví k urimtumim. Celé shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |