Tulákem

Hledám varianty 'tulákem' [ tuláky (1) tulákem (3) tulák (2) tuláci (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 4:12...zem, ti nedá svoji sílu. Budeš na zemi tulákem a štvancem." "Můj trest je větší, než lze unést,"...
Genesis 4:14...a budu se před tebou muset skrývat. Budu na zemi tulákem a štvancem a kdokoli najde, ten zabije!"...
Genesis 27:40...a svému bratru budeš sloužit. Jen když se staneš tulákem, tehdy se zbavíš jeho jha." Kvůli tomu požehnání,...
Numeri 14:33...na této poušti. Vaši synové budou čtyřicet let tuláky v poušti a ponesou následky vašeho smilstva, dokud...
Přísloví 6:11... na chvilku složíš ruce a spočineš? Vtom jako tulák bída navštíví , jako loupežník nouze přepadne!...
Přísloví 24:34...chvilku složíš ruce a poležíš; najednou jak tulák navštíví nouze, bída přepadne jako loupežník! Zde...
Ozeáš 9:17...je zavrhne, neboť ho neposlouchali; budou z nich tuláci mezi pohany. Izrael býval bujná réva, která své...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |