Tučný

Hledám varianty 'tučný' [ tučných (5) tučný (5) tučnou (1) tučné (5) ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 41:2...a hle, z Nilu vystoupilo sedm nápadně krásnýchtučných krav a pásly se v mokřině. Náhle za nimi z Nilu...
Genesis 41:4...a hubené krávy sežraly těch sedm krásnýchtučných. Vtom se Farao probudil. Když znovu usnul, měl...
Genesis 41:18...jsem na břehu Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm tučných a nápadně krásných krav a pásly se v mokřině. Náhle...
Genesis 41:20...a ošklivé krávy pak sežraly těch sedm prvníchtučných krav. A ačkoli je sežraly, nebylo to na nich vůbec...
Genesis 49:20... on se však v patách vrhne za . Ašer bude mít tučný pokrm, královské lahůdky obstará. Neftalí je laň...
Exodus 29:22...synové a jejich roucha. Potom z berana vezmeš tučné části - ocas, tuk přikrývající vnitřnosti, jaterní...
Leviticus 3:9...ohnivou oběť Hospodinu: její tuk, totiž celý tučný ocas, který odejme těsně u kostrče, tuk přikrývající...
Leviticus 7:3...stran. Potom bude obětován všechen její tuktučný ocas, tuk přikrývající vnitřnosti, obě ledviny s...
Leviticus 8:25...ze všech stran pokropil oltář. Potom vzal tuk (tučný ocas a všechen tuk kolem vnitřností, jaterní lalok i...
Leviticus 9:19...krev, jíž pokropil oltář ze všech stran, a tučné kusy z býka i z berana - tučný ocas, tuk přikrývající...
Leviticus 9:20...vnitřnosti, ledviny a jaterní lalok. Tyto tučné kusy položili na hrudí a on je nechal dýmat na oltáři...
Leviticus 9:24...totiž vyšlehl oheň a pohltil zápalnou oběťtučné kusy na oltáři. A když to všechen lid spatřil,...
Izaiáš 1:11...Hospodin. Mám dost beraních zápalů i sádla tučných dobytčat. Krev býků, kozlů a beránků mi není...
Ezechiel 34:16...přivedu, zraněnou ovážu, nemocnou posílím, ale tučnou a silnou zahubím. Budu je pást ve spravedlnosti. Vám...
Lukáš 15:27...mu řekl: ‚Přišel tvůj bratr. Tvůj otec porazil tučné tele, že ho zpátky živého a zdravého.' Ale on se...

Slova obsahující tučný: tučný (5) tučných (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |