Tryskat

Hledám varianty 'tryskat' [ tryskej (1) tryskat (1) tryskaly (1) tryskají (2) tryská (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Numeri 21:17...dám jim vodu." Tehdy Izrael zpíval tuto píseň: "Tryskej, studnice! Prozpěvujte o : Vůdcové kopali...
Žalmy 78:20...Udeřil sice do skály, mohutným potokem vody tryskaly - chleba nám ale dát jistě neumí, může snad svému...
Přísloví 3:20...zemi, prozřetelností nebe upevnil. Jeho věděním tryskají z hlubin proudy, oblaka rosu skýtají. Soudnost a...
Izaiáš 41:18...Vyvedu řeky na holých návrších, v údolích nechám tryskat prameny. Proměním pouště v jezera, z vyprahlé země...
Jeremiáš 6:7...čeká trest - je naplněné útlakem! Jako ze studny tryská voda, tak z toho města tryská zloba. Útlak a zhouba...
Římanům 3:14...skrývají pod svými rty, hořké kletby z úst jim tryskají." "Prolévat krev spěchají jejich nohy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |