Trvalé

Hledám varianty 'trvalé' [ trvalý (3) trvalou (2) trvalé (9) ]. Nalezeno 14 veršù.
Leviticus 25:32...právo levitů na vykoupení jejich městských domů trvalé. I kdyby prodaný dům v jejich městě nikdo z levitů...
Leviticus 25:34...se nesmí prodávat vůbec, neboť je to jejich trvalé vlastnictví. Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých...
1. Samuel 2:35...podle mého srdce a podle duše. Jemu zbuduji trvalý dům a zůstane ve službě před mým pomazaným navždycky...
1. Samuel 25:28...své služebnice. Hospodin mému pánu jistě zbuduje trvalý dům, neboť můj pán vede Hospodinovy boje a za celou...
1. Královská 11:38...služebník David, pak budu s tebou a zbuduji ti trvalý dům, jako jsem ho zbudoval Davidovi, a Izrael dám...
2. Letopisů 13:5... Bůh Izraele, uzavřel s Davidem a jeho syny trvalou smlouvu, že budou vládnout Izraeli navěky? Pak ale...
Žalmy 9:7...jméno smazals navždy, navěky! Konec nepřáteltrvalé trosky! Zbořils jim města - není památky! Hospodin...
Žalmy 33:4...Hospodinovo slovo je přímé, veškeré jeho dílo trvalé. Spravedlnost a právo miluje, Hospodinovy lásky je...
Přísloví 8:18...naleznou. Bohatství a sláva se nachází u trvalé jmění a pravý blahobyt. plody jsou nad zlato...
Přísloví 11:18...darebák dře se, kdo seje spravedlnost, mzdu trvalou. Spravedlnost jistě k životu vede, honba za...
Židům 7:24...bránila zůstat v úřadu, ale jeho kněžství je trvalé, protože žije navěky. Proto také může dokonale...
Židům 10:34...majetku, vědomi si toho, že vás čeká lepšítrvalé bohatství. Nezahazujte proto svou smělou důvěru -...
Židům 13:14...za stany a nesme jeho potupu, neboť zde nemáme trvalé město, ale toužíme po tom budoucím. Skrze něj...
1. Petr 1:23...semene, ale z nepomíjivého, skrze živétrvalé Boží slovo. Vždyť: "Každý člověk je jako tráva,...

Slova obsahující trvalé: trvalé (9) vytrvalé (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |