Truchlení

Hledám varianty 'truchlení' [ truchlením (1) truchlení (18) ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 27:41... Tehdy si Ezau v srdci řekl: "Blíží se dny truchlení nad mým otcem. Potom svého bratra Jákoba zabiji!"...
Genesis 50:10...Jordánu, dali se do hlubokého a bolestného truchlení. Po sedm dní tam Josef pořádal smuteční slavnost...
Deuteronomium 26:14...ani na jedno. Nic z toho jsem nejedl ve svém truchlení, nic z toho jsem neubral ve své nečistotě, nic z...
Deuteronomium 34:8...pláních třicet dní, než uplynula doba pláčetruchlení. Jozue, syn Nunův, byl naplněn duchem moudrosti,...
2. Samuel 11:27...Uriáš je mrtev, oplakávala ho. Jakmile doba truchlení skončila, David pro ni poslal a nechal si ji...
Kazatel 7:4...tvář srdce zvelebí. Srdce moudrých je v domě truchlení, srdce hlupáků v domě zábavy. Lepší je...
Izaiáš 60:20...- Hospodin bude tvým věčným světlem, dny tvého truchlení skončí se. V tvém lidu budou všichni spravedliví...
Izaiáš 61:3... dát jim věnec místo popela, olej radosti místo truchlení a oděv chvály místo skleslosti. Budou je nazývat:...
Jeremiáš 31:13...roztančí a mládenci i starci spolu s . Jejich truchlení v radost proměním, utěším je a rozveselím namísto...
Jeremiáš 48:38...všech moábských střechách, na náměstích jen samé truchlení. Roztříštím Moáb jako džbán, který nikdo...
Pláč 5:15... Utichlo naše bujaré veselí, tanec se změniltruchlení. Koruna spadla z naší hlavy; běda nám, že jsme...
Ezechiel 7:27...od kněží i rady od starších. Králi nezbude než truchlení, kníže zahalí se zděšením a ruce prostých lidí...
Ezechiel 19:14...pro žezlo vladaře. Toto je žalozpěv a je určentruchlení." Desátého dne pátého měsíce sedmého roku se...
Ezechiel 24:23...pokryté jako obvykle a na nohou střevíce. Žádné truchlení, žádný pláč. Budete jen skomírat ve svých vinách...
Ezechiel 32:16... že jsem Hospodin. Toto je žalozpěv určenýtruchlení. jej zpívají dcery národů! jej zpívají nad...
Joel 1:9...i úlitba. Kněží Hospodinu sloužící se dali do truchlení. Zpustlo pole, vyschla země, zničeno obilí, víno...
Joel 2:12...se ke mně celým srdcem svým, s postem, pláčemtruchlením! Roztrhněte svá srdce, a ne pláště své, k...
Amos 5:16...povolají k oplakávání a znalce žalozpěvůtruchlení. Nářek bude znít na všech vinicích, projdu...
Amos 8:10...zemi vprostřed dne. Vaše slavnosti obrátímtruchlení a všechny vaše písně v kvílení. Všechny vás...

Slova obsahující truchlení: truchlení (18) truchlením (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |