Truchlících

Hledám varianty 'truchlících' [ truchlícím (1) truchlících (1) truchlící (3) ]. Nalezeno 5 veršù.
Job 5:11...po kraji. Ponížené staví na místech vysokýchtruchlícím dává bezpečí. Hatí úmysly prohnaných, aby...
Kazatel 12:5... Člověk odchází do věčného domu, ulicí krouží truchlící. Pamatuj na svého Stvořitele, dřív než se...
Izaiáš 61:3...Boha, potěšit všechny plačící, posílit na Sionu truchlící, dát jim věnec místo popela, olej radosti místo...
Ozeáš 9:4...ho svými oběťmi. Jejich oběti budou jako chléb truchlících - všichni, kdo ho jedí, se poskvrní. Takový...
Malachiáš 3:14...jeho úkoly a chodit před Hospodinem zástupů jako truchlící? Proto říkáme: Blaze nadutcům! Nejlépe se vede...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |