Trubači

Hledám varianty 'trubači' [ trubačů (1) trubači (3) trubač (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Královská 11:14...- u sloupu stojí právoplatný král s velitelitrubači po boku! Všechen lid země se radoval a troubil na...
2. Letopisů 23:13...sloupu vedle vchodu stojí král s velitelitrubači po boku! Všechen lid země se radoval, troubil na...
2. Letopisů 29:28... Celé shromáždění se klanělo, zpěváci zpívalitrubači troubili a to vše trvalo, dokud zápalná oběť...
Nehemiáš 4:12... byli po boku opásáni mečem a vedle stál trubač na beraní roh. Řekl jsem totiž knížatům, hodnostářům...
Zjevení 18:22...zanikne! Hlas hráčů na loutnu, zpěváků, pištcůtrubačů v tobě nikdo neuslyší, žádný řemeslník...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |