Trpké

Hledám varianty 'trpké' [ trpkými (2) trpkým (1) trpký (2) trpké (6) ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 12:8...na ohni a nekvašené chleby; budou je jísttrpkými bylinami. Nejezte z něj nic syrového nebo vařeného...
Numeri 9:11...měsíce. beránka s nekvašenými chleby a s trpkými bylinami. z něj nenechají nic do rána a nezlámou...
Růt 1:13...vdát? Ne, dcery, můj úděl je pro vás příliš trpký. Hospodinova ruka se obrátila proti mně!" Tehdy se...
Růt 1:20...Noemi, Rozkoš , ale spíš Mara, Zatrpklá - tak trpký úděl mi Všemohoucí dal! S plnou náručí jsem odcházela...
2. Královská 14:26...Amitajova, proroka z Gat-cheferu. Hospodin viděl trpké trápení Izraele, že je konec s pánem i kmánem a že...
Jeremiáš 4:18...ti to zavinily. To je tvé neštěstí, ano tak trpké, zasáhne přímo do srdce!" Bolí, bolí to v...
Jeremiáš 31:29... V těch dnech nebudou říkat: ‚Rodiče jedli trpké hrozny a dětem trnou zuby.' Každý totiž zemře za...
Jeremiáš 31:30...totiž zemře za vlastní viny; každému, kdo  trpké hrozny, budou trnout zuby. Hle, přicházejí dny, praví...
Pláč 3:19...na svou bídu, na své bloudění, na ten pelyněktrpké byliny. Když o tom stále přemýšlím, duše klesá níž...
Ezechiel 18:2...zemi říkáte toto přísloví: ‚Rodiče jedli trpké hrozny a dětem trnou zuby'? Jakože jsem živ, praví...
Ezechiel 21:11... Vzdychej jim před očima jako člověk zdrcený trpkým zármutkem. se zeptají: ‚Nad čím tak vzdycháš?'...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |