Trpělivý

Hledám varianty 'trpělivý' [ trpělivý (13) trpěliví (3) trpělivé (1) trpělivá (1) ]. Nalezeno 18 veršù.
Exodus 34:6... Hospodin! Bůh soucitný a milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a věrný, pamatující na...
Numeri 14:18...můj. Vždyť jsi sám řekl: ‚Hospodin je nesmírně trpělivý a velmi laskavý, odpouštějící nepravost i...
Nehemiáš 9:17...Bůh odpuštění, milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý. Neopustil jsi je, když si odlili...
Žalmy 86:15... Pane, jsi Bůh milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi věrný a laskavý. Pohlédni na , smiluj se...
Žalmy 103:8... Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý. Nevznáší stále výčitky, nechová...
Žalmy 145:8..."Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý! Ke všem je dobrotivý Hospodin, on...
Přísloví 14:29...je ozdobou krále, úbytek lidu je vládci záhubouTrpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený,...
Přísloví 15:18...s ním nenávist. Vznětlivý člověk vzbuzuje svárytrpělivý dovede spory uklidnit. Cesta lenocha trním zarůstá...
Přísloví 16:32...kdo žijí spravedlivě, ti ji obdrží. Je lepší být trpělivý než velký silák, je lepší se ovládat než města...
Kazatel 7:8... když něco končí, než když to začíná; lepší je trpělivý než ten, kdo se nadýmá. Nebuď snadno popudlivý k...
Pláč 3:26...doufají, ke všem, kteří jej hledají. Dobré je trpělivé čekání na Hospodinovo spasení. Dobré je, když...
Joel 2:13...se; je přece milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští. Kdo ?...
Jonáš 4:2...Bůh milostivý a soucitný, shovívavý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a který od zla upouští. Radši ...
Nahum 1:3... ke svým nepřátelům chová hněv. Hospodin je trpělivý, však velmi mocný - neopomíjí trest! Jeho cesta...
Římanům 12:12...Pánu horliví, v naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí, přispívejte svatým v nouzi,...
1. Korintským 13:4...proslavil, bez lásky je mi to k ničemu. Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá...
Jakub 5:7...spravedlivého; on se nebránil. Bratři, buďte trpěliví do Pánova příchodu. Víte, jak rolník očekává...
Jakub 5:8...nepřijde raný i pozdní déšť. I vy tedy buďte trpěliví a pevní. Pánův příchod je blízko. Nestěžujte si,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |