Trpící

Hledám varianty 'trpící' [ trpícím (1) trpícího (3) trpící (11) ]. Nalezeno 15 veršù.
Leviticus 15:4...výtok nečistý. Každé lůžko, na němž by ležel trpící výtokem, bude nečisté; cokoli, na čem by seděl, bude...
Leviticus 15:6...do večera. Kdo by si sedl na něco, na čem seděl trpící výtokem, vypere si oděv, omyje se vodou a bude...
Leviticus 15:7...nečistý do večera. Kdo by se dotkl člověka trpícího výtokem, vypere si oděv, omyje se vodou a bude...
Leviticus 15:8...se vodou a bude nečistý do večera. Kdyby trpící výtokem plivl na čistého, vypere dotyčný svůj oděv,...
Leviticus 15:9... do večera. Každé sedlo, na němž by jezdil trpící výtokem, bude nečisté. Kdokoli by se dotkl něčeho,...
Leviticus 15:10...bude nečisté. Kdokoli by se dotkl něčeho, co měl trpící výtokem pod sebou, bude nečistý do večera. Kdo by...
Leviticus 15:11...a bude nečistý do večera. Každý, koho by se trpící výtokem dotkl, aniž by si umyl ruce vodou, si vypere...
Leviticus 15:12...nečistý do večera. Hliněná nádoba, jíž by se trpící výtokem dotkl, musí být rozbita; každý dřevěný...
Numeri 5:2... z tábora vykážou každého malomocného, každého trpícího výtokem a každého, kdo se poskvrnil při mrtvém....
2. Samuel 3:29...rod! v Joábově domě nikdy nechybí muž trpící výtokem, malomocný, kulhající o holi, padlý mečem...
Žalmy 102:18... se ukáže ve slávě. Tehdy se obrátí k modlitbě trpícího, tehdy nepohrdne jejich modlitbou! je to...
Daniel 4:24...hříchy spravedlností a svou vinu laskavostítrpícím. Kéž bys byl dlouho šťastně živ!" To vše se potom...
Matouš 4:24... sužované různými neduhy a bolestmi, posedlétrpící padoucnicí i ochrnuté a on je uzdravoval. A šly za...
Židům 11:37...a kozlích kůžích - strádající, pronásledovanítrpící. Svět jich nebyl hoden. Bloudili po pustinách a...
Židům 13:3... jako byste byli ve vězení s nimi; pamatujte na trpící jako ti, kdo také mají tělo. Manželství si...

Slova obsahující trpící: trpící (11) trpícího (3) trpícím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |