Trouby

Hledám varianty 'trouby' [ trub (7) trouby (6) ]. Nalezeno 8 veršù.
Jozue 6:4...šest dní. Sedm kněží před Truhlou nese sedm trub z beraních rohů. Sedmého dne obejdete město sedmkrát a...
Jozue 6:6...kněží před Hospodinovou truhlou nosí sedm trub z beraních rohů." Lidu pak řekl: "Jděte a obcházejte...
Jozue 6:8...lidu, sedm kněží nesoucích před Hospodinem sedm trub z beraních rohů vykročilo, začalo troubit na trouby a...
Jozue 6:9...se vydala za nimi. Před kněžími troubícími na trouby kráčeli ozbrojenci, zatímco zadní voj kráčel za...
Jozue 6:13... Sedm kněží neslo před Hospodinovou truhlou sedm trub z beraních rohů a za pochodu troubilo na trouby. Před...
Jozue 6:16... Když obcházeli posedmé a kněží zatroubili na trouby, Jozue řekl lidu: "Křičte! Hospodin vám dal to...
Jozue 6:20... Přejdou do Hospodinova pokladu." Zazněly trouby a lid začal křičet. Jakmile lid uslyšel troubení a...
2. Královská 12:14...k výrobě stříbrných kalichů, kratiknotů, misektrub ani žádného jiného vybavení Hospodinova chrámu, ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |