Troubení

Hledám varianty 'troubení' [ troubením (3) troubení (15) ]. Nalezeno 18 veršù.
Exodus 19:13...budou smět vystoupit, teprve zazní dlouhé troubení rohu." Mojžíš tedy sestoupil z hory k lidu,...
Exodus 19:16... Nad horou se objevil těžký oblak a znělo mocné troubení rohu. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl...
Exodus 19:19...dým jako z pece a celá hora se mohutně otřásalaTroubení rohu sílilo stále více, Mojžíš mluvil a Bůh mu...
Exodus 20:18...všechen lid viděl a slyšel to hřmění a blýskánítroubení rohu a dýmající horu, třásl se strachy. Přesunuli...
Leviticus 23:24...mít den odpočinku, svaté shromáždění s památným troubením. Nebudete dělat žádnou běžnou práci; budete...
Leviticus 25:9...beraní roh. V Den smíření celou vaší zemí zní troubení na roh. Padesátý rok pak posvěťte a vyhlaste v...
Numeri 29:1...nedělejte žádnou běžnou práci - je to Den troubení. Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste...
Numeri 31:6...kněze Eleazara, se svatým náčiním a s trubkamitroubení v ruce. Vytáhli tedy do boje proti Midiánu, jak...
Jozue 6:5...dlouze zatroubí na beraní roh, jakmile uslyšíte troubení, pak všechen lid vyrazí mohutný pokřik. Městská...
Jozue 6:20...trouby a lid začal křičet. Jakmile lid uslyšel troubení a vyrazili mohutný pokřik, hradby se zhroutily a...
2. Samuel 6:15...přinášeli Hospodinovu truhlu, s pokřikem a s troubením na roh. Když Hospodinova truhla vcházela do Města...
2. Samuel 15:10...tajné posly se vzkazem: "Jakmile uslyšíte troubení rohu, zvolejte: ‚Abšalom se v Hebronu stal...
Nehemiáš 4:14...na hradbách od sebe daleko. Kdekoli uslyšíte troubení rohu, tam se seběhněte. Bůh bude bojovat za nás!"...
Žalmy 150:3...ho za jeho velikou vznešenost! Chvalte ho troubením na rohy, chvalte ho na loutny a citery! Chvalte...
Amos 2:2... Moáb zahyne uprostřed vřavy, válečného křikutroubení. Odstraním z jeho středu soudce, všechny jeho...
Sofoniáš 1:16... den chmury a temnoty, den mračna a setmění, den troubení na roh beraní proti městům s hradbami a s vysokými...
Židům 12:19...k hořícímu ohni, k mračnu, temnotě a vichřici, k troubení polnice a k hlasu znějícímu tak, že když jej...
Zjevení 8:6...andělů se sedmi polnicemi se pak připravilotroubení. Když zatroubil první anděl, nastalo krupobití a...

Slova obsahující troubení: troubení (15) troubením (3) zatroubení (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |