Trnou

Hledám varianty 'trnou' [ trňte (1) trnout (1) trnou (3) ]. Nalezeno 5 veršù.
Izaiáš 29:9...horda všech národů, jež bojují proti hoře SionuTrňte a ustrňte! Děláte slepé, slepí zůstaňte! Opilí jste,...
Jeremiáš 31:29...říkat: ‚Rodiče jedli trpké hrozny a dětem trnou zuby.' Každý totiž zemře za vlastní viny; každému,...
Jeremiáš 31:30...viny; každému, kdo trpké hrozny, budou trnout zuby. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy s...
Ezechiel 18:2...přísloví: ‚Rodiče jedli trpké hrozny a dětem trnou zuby'? Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, to...
Micheáš 1:12...oporu v něm nemáte. Obyvatelé Marotu jen trnou, čekají, kdy přijde úleva; Hospodin ale seslal...

Slova obsahující trnou: chatrnou (2) mistrnou (1) strnou (2) trnou (3) trnout (1) větrnou (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |