Trní

Hledám varianty 'trní' [ trním (14) trní (32) ]. Nalezeny 43 verše.
Genesis 3:18...z budeš jíst v útrapách; bude ti plodit trní a bodláčí a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře...
Numeri 33:55... pak se vám ti, které tam ponecháte, stanou trním v očích a ostny v bocích. Budou vás trýznit v zemi, v...
Jozue 23:13...se vám léčkou a pastí, bičem na vašich bocíchtrním v očích, dokud nevymřete z této krásné země, kterou...
Soudců 2:3...také řekl: ‚Nevyženu je před vámi, ale budou vám trním v bocích a jejich bohové se vám stanou pastí.'" Když...
Soudců 8:7...Gedeon, "za tohle vás nechám zmrskat pouštním trním a bodláčím!" Vydal se odtud vzhůru do Penuelu a...
Soudců 8:16...města vzal a dal Sukotským za vyučenou pouštním trním a bodláčím. V Penuelu pak zbořil věž a pobil měšťany...
Soudců 9:14...kymácet se nad stromy? Řekly tedy všechny stromy trní: Pojď ty, kraluj nám! Trní tenkrát řeklo stromům:...
Soudců 9:15...tedy všechny stromy trní: Pojď ty, kraluj námTrní tenkrát řeklo stromům: Pokud vskutku oddaně určíte...
2. Samuel 23:6...to blaho by rozkvést nenechal! Darebák jak trní vyvržen bude, rukou se takového nikdo nedotkne, železo...
Job 5:5... Jeho sklizeň mu spolkne hladový, i zprostřed trní ji uchvátí, jeho bohatství zhltnou žízniví. Zlo totiž...
Žalmy 58:10...plod, jenž slunce neviděl! Než z jejich trní vzroste husté křoví, zaživa je smete prudká vichřice....
Žalmy 118:12...porazil. Jak vosy se na sesypali, jak oheňtrní ale uhasli - v Hospodinově jménu jsem je porazil!...
Přísloví 15:19... trpělivý dovede spory uklidnit. Cesta lenocha trním zarůstá, stezka poctivých je ale dlážděná. Moudrý syn...
Přísloví 24:31... kdo přišel o rozum - všechno bylo zarostlé trním, všechno pokrývaly kopřivy, kamenná zídka celá...
Izaiáš 5:6...ji, aby ladem ležela, neprořezaná, neokopanátrním a bodláčím celá zarostlá. Navíc i mrakům poručím, ...
Izaiáš 7:23...s tisícem keřů za tisíc stříbrných zaroste trním a bodláčím. Člověk se tam odváží jen s lukem a šípy,...
Izaiáš 7:24...jen s lukem a šípy, neboť celá zem zaroste trním a bodláčím. Na žádnou ze strání kdysi obdělávaných...
Izaiáš 7:25...obdělávaných motykou se nevydáš ze strachutrní a bodláčí. Budou z nich dobytčí pastviny, budou...
Izaiáš 9:17...chystá udeřit! Zlo totiž vzplálo plameny, polyká trní i bodláčí, zapaluje i lesní houštiny, se sloupy...
Izaiáš 10:17...plamenem; v jediném dni ten oheň pohltí jejich trní i bodláčí. Jejich krásné lesy i zahrady ke kořenům...
Izaiáš 27:4... nikdo neškodil. se nezlobím. Objeví-li se trní a bodláčí, vstoupím s ním do války a úplně je vypálím....
Izaiáš 32:13...vinicemi, nad zemí mého lidu truchlete - zaroste trním a bodlákem! Plačte nad všemi domy veselí, nad tímto...
Izaiáš 33:12...hněv. Národy budou spáleny na prášek, vykácené trní oheň sežehne. Slyšte, dalecí, co jsem vykonal,...
Izaiáš 34:13... Jejich paláce zarostou hložím, jejich pevnosti trním a bodláčím; obrátí se v doupě šakalí a v útočiště pro...
Jeremiáš 4:3..."Zorejte zemi ležící ladem a nesejte do trní. Pro Hospodina se obřežte, obřežte svá srdce, lide...
Jeremiáš 12:13...nebude mít klid! Zasejí pšenici a sklidí trní, bez výsledku se budou dřít. Tím, co sklidí, budou...
Ezechiel 2:6... Neboj se ani jejich slov, i když jsi obklopen trním a bodláčím a žiješ mezi štíry. Neboj se jejich slov a...
Ezechiel 28:24...zlomyslnými sousedy, kteří jej bodají jako trní a píchají jako bodláčí. Tehdy poznají, že jsem...
Ozeáš 2:8...i len, olej i nápoje." Proto zatarasím cestu trním a zastavím ji zdí, aby netrefila svými stezkami. Za...
Ozeáš 9:6...vystrojí. Jejich stříbrné poklady si vezme trní, v jejich příbytcích bude bodláčí. Přišly dny...
Ozeáš 10:8...izraelský hřích - a na jejich oltářích vzroste trní a bodláčí. Tehdy řeknou horám: "Skryjte nás," a...
Micheáš 7:4... a všichni kují pikle. Nejlepší z nich je jako trní, poctivec horší než plot z bodláčí. přichází ten...
Nahum 1:10... protivník se nezvedne! Budou zapletenitrní, svým vínem budou zpití, zhltnuti budou jak suché...
Matouš 7:16...je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hroznytrní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese...
Matouš 13:7...protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla do trní, a když trní vyrostlo, udusilo je. Ještě jiná však...
Matouš 13:22...soužení nebo pronásledování, hned odpadá. Do trní je zaseto u toho, kdo slyší Slovo, ale starosti tohoto...
Marek 4:7...protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla do trní, a když trní vyrostlo, udusilo je, takže nevydala...
Marek 4:18... hned odpadají. Další jsou ti, kterým se seje do trní: To jsou ti, kteří slyší Slovo, ale pak přicházejí...
Marek 15:17...purpurový plášť a nasadili mu korunu upletenoutrní. Pak ho začali zdravit: " žije židovský král!"...
Lukáš 6:44... Každý strom se přece pozná po vlastním ovoci: z trní se nesbírají fíky a z bodláčí se nesklízejí hrozny....
Lukáš 8:7... uschlo, protože nemělo vláhu. Další padlo mezi trní a to rostlo spolu s ním, je udusilo. Jiné však...
Lukáš 8:14...době pokušení odpadají. Zrno, které zapadlo mezi trní, jsou ti, kteří slyšeli, ale pozvolna bývají dušeni...
Židům 6:8...Boží požehnání. Pokud však plodí jen bodláčítrní, je bezcenná a blízká prokletí - nakonec ji čeká...

Slova obsahující trní: nepatrní (1) trní (32) trním (14)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |