Trhlina

Hledám varianty 'trhlina' [ trhliny (5) trhlinu (3) trhlinou (1) trhlinám (1) trhlina (4) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 38:29...a hle, ven vyšel jeho bratr. Řekla tedy: "Jakou trhlinou ses prodral?" A tak dostal jméno Peres, Průlom....
Soudců 21:15... protože Hospodin dopustil v izraelských kmenech trhlinu. Stařešinové obce říkali: "Co si počneme s těmi,...
2. Samuel 6:8...se to místo dodnes jmenuje Perec-uza, Uzova trhlina. Toho dne dostal David z Hospodina strach. "Jak by...
2. Královská 14:13...bráně proboural v jeruzalémských hradbách trhlinu na 400 loktů širokou. Pobral všechno zlato a...
1. Letopisů 13:11...se to místo dodnes jmenuje Perec-uza, Uzova trhlina. Toho dne dostal David z Boha strach. "Jak bych...
2. Letopisů 25:23...bráně proboural v jeruzalémských hradbách trhlinu na 400 loktů širokou. Pobral všechno zlato a...
Nehemiáš 6:1...dostavěli hradby a že v nich nezůstala jediná trhlina (ačkoli tou dobou jsem ještě brány neosadil vraty),...
Izaiáš 22:9...po zbraních Lesního paláce. Prohlédli jste mnohé trhliny ve Městě Davidově a shromáždili jste vodu v Dolním...
Izaiáš 30:13...se spolehli, proto vám bude tento hřích jako trhlina zející ve vysoké zdi, která se náhle zřítí v...
Ezechiel 13:5...jako šakali mezi troskami. Nepřistoupili jstetrhlinám a neopravili hradbu izraelského domu, tak aby...
Ezechiel 22:30... kdo by opravil hradbu a postavil se přede do trhliny za tu zem, abych ji nezničil - ale nikoho jsem...
Ezechiel 27:9...máš zkušené řemeslníky, aby opravovali tvé trhliny. Všechny mořské lodi a jejich posádky kotví u tebe,...
Ezechiel 27:27...tví lodníci i kormidelníci, ti, kdo opravují tvé trhliny, všichni tví obchodníci a vojáci, všichni ti, kdo k...
Amos 9:11...dne obnovím zbořený stan Davidův. Opravím jeho trhliny a jeho trosky obnovím - vztyčím jej jako za dávných...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |