Trhali

Hledám varianty 'trhali' [ trháte (1) trhat (10) trhali (1) trhal (4) trhají (2) trhá (3) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 40:11...jsem v ruce faraonův pohár, a tak jsem ty hrozny trhal a vymačkával je do faraonova poháru. Pak jsem ten...
Exodus 28:32...obrubu, jako otvor pancíře; plášť se nebude trhat. Podél celého jeho spodního lemu udělej granátová...
Deuteronomium 23:26...nádoby. Půjdeš-li obilím svého bližního, můžeš trhat klasy, ale nesmíš na obilí svého bližního vztáhnout...
Soudců 14:6... takže lva roztrhl holýma rukama, jako by trhal kůzle. Svému otci ani matce ale neřekl, co udělal....
Soudců 16:9... Filištíni jdou na tebe!" On ale ty tětivy roztrhal, jako se trhá koudel, když se dotkne plamen....
Žalmy 80:13...zídku vinice, aby z každý kolemjdoucí trhat směl? Lesní kanci ji rozryli, polní zvířata ji...
Kazatel 3:7...a čas pozbývat, čas chovat a čas odmítat, čas trhat a čas sešívat, čas mlčet a čas povídat, čas milovat a...
Ezechiel 19:3...jedno z nich, dravý lev se z něho stalTrhat kořist se naučil, i lidi požíral! Když o něm uslyšeli...
Ezechiel 19:6...si mezi šelmami, dravý lev se z něho stalTrhat kořist se naučil, i lidi požíral! Jejich pevnosti...
Ezechiel 22:25...Tví vládci se v tobě chovají jako řvoucí lvi, co trhají kořist na kusy. Požírají lidi, sápou se po majetku a...
Ezechiel 22:27... Jsem mezi nimi v opovržení! Jejich velmoži trhají kořist jako krvelační vlci; ničí lidské životy pro...
Micheáš 3:2...vy, kdo stahujete lidi z kůže a maso z kostí trháte; vy, kdo maso mého lidu hryžete, odíráte je z kůže a...
Micheáš 5:7...zvěří, jak mladý lev mezi stády ovcí; drtítrhá je, kudy jde, a nikdo mu je nevyrve. Tvá ruka se...
Nahum 2:13...lvicí a mláďaty, aniž je kdo mohl vyplašit? Lev trhal hojnou kořist lvíčatům a pro své lvice rdousil....
Matouš 12:1...obilím. Jeho učedníci dostali hlad, a tak začali trhat klasy a jíst. Když to uviděli farizeové, řekli mu:...
Marek 2:23...procházel obilím a jeho učedníci začali cestou trhat klasy. Farizeové mu řekli: "Podívej se! Jak to, že...
Marek 9:18... který němého ducha. Kdykoli se ho zmocnítrhá jím a on pěnu u úst, skřípe zuby a celý ztuhne....
Lukáš 5:6...takové množství ryb, že se jim sítě začaly trhat. Zamávali proto na své společníky na druhé lodi, ...
Lukáš 5:36...záplatu z nového pláště na starý. Musel by trhat nový plášť a záplata z nového se ke starému stejně...
Lukáš 6:1... že procházel obilným polem. Jeho učedníci trhali klasy, rukama je mnuli a jedli. Někteří z farizeů...
Lukáš 8:29...řetězy a držet ho v okovech, ale on ta pouta trhal a býval démonem hnán do pouště.) "Jak se jmenuješ?"...

Slova obsahující trhali: neroztrhali (1) roztrhali (1) strhali (2) trhali (1) ztrhali (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |